Mitsubishi Airtrek

.
 > 

: 2003

: 175 000

299 000

.

  • 15

15 .

  • 30

-

.